Chế độ

Tin nổi bật

Tin viện

30/10/2014

Hội thảo “Tăng cường an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số hướng tới sinh kế bền vững”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-tang-cuong-an-sinh-xa-hoi-doi-voi-dan-toc-thieu-so-huong-toi-sinh-ke-ben-vung.jpg

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã và đang nỗ lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Chi tiết

28/10/2014

Hội thảo công bố Kết quả nghiên cứu "Rà soát chính sách Gắn kết xã hội ở Việt Nam"

/Portals/0//Articles/hoi-thao-cong-bo-ket-qua-nghien-cuu-ra-soat-chinh-sach-gan-ket-xa-hoi-o-viet-nam.jpg

Gắn kết xã hội là một cách nhìn mới về phát triển bền vững. Yêu cầu tăng trưởng của mỗi quốc gia phải đi liền với việc đảm bảo các thành tựu phát triển.

Chi tiết

14/09/2014

Hội thảo tham vấn những phát hiện chính từ nghiên cứu “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-tham-van-nhung-phat-hien-chinh-tu-nghien-cuu-an-sinh-xa-hoi-cho-phu-nu-va-tre-em-gai-o-viet-nam.jpg

Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước trong thời gian qua.

Chi tiết

Tin ngành

02/02/2014

Ra đời hội đồng tiền lương: Cải cách để hội nhập

/Portals/0//Articles/ra-doi-hoi-dong-tien-luong-cai-cach-de-hoi-nhap.JPG

Năm 2013 là năm Bộ Luật Lao động bắt đầu có hiệu lực, đã có 13 Nghị định và 9 thông tư hướng dẫn được ban hành, đánh dấu nhiều sự thay đổi trong việc điều chỉnh quan hệ lao động ...

Chi tiết

26/12/2013

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội: Từ năm 2016, mỗi năm tăng thêm 4 tháng tuổi hưu

/Portals/0//Articles/du-thao-luat-bao-hiem-xa-hoi-tu-nam-2016-moi-nam-tang-them-4-thang-tuoi-huu.jpg

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) trình bày tại phiên họp Chính phủ hôm 25.12 đã đề cập 2 phương án liên quan đến việc tăng ...

Chi tiết

15/12/2013

Danh sách 77 việc phụ nữ không được làm

/Portals/0//Articles/danh-sach-77-viec-phu-nu-khong-duoc-lam.jpg

Danh sách 77 công việc mà theo thông tư số 26/2013 của Bộ LĐ-TB&XH có hiệu lực từ hôm nay 15-12, phụ nữ sẽ không được làm.

Chi tiết