Chế độ

Tin nổi bật

Tin viện

05/06/2015

Hội thảo công bố báo cáo "Khảo sát thu nhập và điều kiện sống của lao động nữ di cư trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"

/Portals/0//Articles/hoi-thao-cong-bo-bao-cao-khao-sat-thu-nhap-va-dieu-kien-song-cua-lao-dong-nu-di-cu-trong-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.jpg

Xu thế toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại đã mở rộng cánh cửa giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn, tạo việc làm với chất lượng và số lượng cao hơn cho thị trường đối tác, đặc ...

Chi tiết

25/05/2015

Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào thăm và học tập về an sinh xã hội tại Việt Nam

/Portals/0//Articles/bo-lao-dong-va-phuc-loi-xa-hoi-lao-tham-va-hoc-tap-ve-an-sinh-xa-hoi-tai-viet-nam.jpg

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân ...

Chi tiết

25/04/2015

Hội thảo “Thúc đẩy an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-thuc-day-an-sinh-xa-hoi-doi-voi-phu-nu-va-tre-em-gai-o-viet-nam.jpg

Bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước.

Chi tiết

Tin ngành

02/07/2015

Hơn 785.000 lao động được tạo việc làm trong 6 tháng đầu năm

/Portals/0//Articles/hon-785-000-lao-dong-duoc-tao-viec-lam-trong-6-thang-dau-nam.jpg

Theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm, ước tính cả nước có khoảng 785.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt 49% kế hoạch năm và tăng 3,4% so ...

Chi tiết

17/06/2015

Tăng lương đồng loạt từ năm 2016

/Portals/0//Articles/tang-luong-dong-loat-tu-nam-2016.jpg

Phó Thủ tướng chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.

Chi tiết

07/05/2015

Người Việt thu nhập thấp vẫn nộp thuế phí cao nhất ASEAN

/Portals/0//Articles/nguoi-viet-thu-nhap-thap-van-nop-thue-phi-cao-nhat-asean.jpg

Lương của người lao động Việt Nam tăng rất ít, và vẫn ở mức rất thấp.

Chi tiết