Chế độ

Tin nổi bật

Tin viện

21/01/2015

Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

/Portals/0//Articles/hoi-nghi-tong-ket-nam-2014-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2015.jpg

Sáng ngày 20/1/2015, tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội (KHLĐXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Chi tiết

30/12/2014

Hội thảo kỹ thuật: “Bản tin tóm tắt chính sách lĩnh vực lao động và xã hội”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-ky-thuat-ban-tin-tom-tat-chinh-sach-linh-vuc-lao-dong-va-xa-hoi.jpg

Trong khuôn khổ dự án: Việc làm, các chính sách bình ổn và tái cơ cấu hướng đến mô hình tăng trưởng hiệu quả cho Việt Nam do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ, Viện Khoa học Lao ...

Chi tiết

30/12/2014

Hội thảo tham vấn: “Hoàn thiện Hệ thống thông tin thị trường lao động Việt Nam giai đoạn đến 2030”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-tham-van-hoan-thien-he-thong-thong-tin-thi-truong-lao-dong-viet-nam-giai-doan-den-2030.jpg

Trong khuôn khổ dự án: “Việc làm, các chính sách bình ổn và tái cơ cấu hướng đến mô hình tăng trưởng hiệu quả cho Việt Nam” do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ, Viện Khoa học Lao ...

Chi tiết

Tin ngành

05/02/2015

Hội nghị trực tuyến kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

/Portals/0//Articles/hoi-nghi-truc-tuyen-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-giam-ngheo-nam-2014-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015.jpg

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trình bày báo cáo tại Hội nghị Chiều ngày 05/2/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020 tổ chức Hội nghị trực ...

Chi tiết

27/01/2015

Sẽ thay đổi cách tính BHXH theo đúng mức lương thực tế

/Portals/0//Articles/se-thay-doi-cach-tinh-bhxh-theo-dung-muc-luong-thuc-te.jpg

Căn cứ lương để đóng BHXH hiện chỉ phản ánh một phần thu nhập của người lao động. Điều này gây thiệt thòi tới mức lương hưu sau này cũng như giảm nguồn thu của BHXH. Vậy tại sao không áp ...

Chi tiết

26/01/2015

Tọa đàm báo chí về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

/Portals/0//Articles/toa-dam-bao-chi-ve-nhung-diem-moi-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi.jpg

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi.

Chi tiết