Chế độ

Tin nổi bật

Tin viện

23/11/2014

Khóa Tập huấn “Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và tác động đến cân đối tài chính quỹ bảo hiểm xã hội”.

/Portals/0//Articles/khoa-tap-huan-dieu-chinh-tuoi-nghi-huu-va-tac-dong-den-can-doi-tai-chinh-quy-bao-hiem-xa-hoi.jpg

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực của các cơ quan và tổ chức chính quyền Việt Nam trong việc triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW về Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, ngày ...

Chi tiết

23/11/2014

Hội thảo: “Định hướng mở rộng độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đến năm 2020”.

/Portals/0//Articles/hoi-thao-dinh-huong-mo-rong-do-bao-phu-cua-he-thong-bao-hiem-xa-hoi-o-viet-nam-den-nam-2020.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 15 của BCH Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 70 của Chính phủ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết ...

Chi tiết

30/10/2014

Hội thảo “Tăng cường an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số hướng tới sinh kế bền vững”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-tang-cuong-an-sinh-xa-hoi-doi-voi-dan-toc-thieu-so-huong-toi-sinh-ke-ben-vung.jpg

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã và đang nỗ lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Chi tiết

Tin ngành

02/02/2014

Ra đời hội đồng tiền lương: Cải cách để hội nhập

/Portals/0//Articles/ra-doi-hoi-dong-tien-luong-cai-cach-de-hoi-nhap.JPG

Năm 2013 là năm Bộ Luật Lao động bắt đầu có hiệu lực, đã có 13 Nghị định và 9 thông tư hướng dẫn được ban hành, đánh dấu nhiều sự thay đổi trong việc điều chỉnh quan hệ lao động ...

Chi tiết

26/12/2013

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội: Từ năm 2016, mỗi năm tăng thêm 4 tháng tuổi hưu

/Portals/0//Articles/du-thao-luat-bao-hiem-xa-hoi-tu-nam-2016-moi-nam-tang-them-4-thang-tuoi-huu.jpg

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) trình bày tại phiên họp Chính phủ hôm 25.12 đã đề cập 2 phương án liên quan đến việc tăng ...

Chi tiết

15/12/2013

Danh sách 77 việc phụ nữ không được làm

/Portals/0//Articles/danh-sach-77-viec-phu-nu-khong-duoc-lam.jpg

Danh sách 77 công việc mà theo thông tư số 26/2013 của Bộ LĐ-TB&XH có hiệu lực từ hôm nay 15-12, phụ nữ sẽ không được làm.

Chi tiết