Tin nổi bật

Tin viện

03/07/2014

Tọa đàm “Bất bình đẳng – Kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu ở Việt Nam”

/Portals/0//Articles/toa-dam-bat-binh-dang-kinh-nghiem-quoc-te-va-nghien-cuu-o-viet-nam-73201425906AM.jpg

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 3 tháng 7 năm 2014, tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức buổi tọa đàm ...

Chi tiết

01/07/2014

Lịch Sự kiện - Tọa đàm: “Bất bình đẳng- Kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu ở Việt Nam”

/Portals/0//Articles/toa-dam-bat-binh-dang-kinh-nghiem-quoc-te-va-nghien-cuu-o-viet-nam-0107201475130CH.JPG

Sáng ngày 03/07/2014, tại hội trường tầng 2, nhà F, Viện Khoa học Lao động và Xã hội sẽ tổ chức tọa đàm “Bất bình đẳng- Kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu ở Việt Nam”

Chi tiết

01/07/2014

Hội thảo Công bố “Bản tin Cập nhật thị trường lao động- Số 2 ”

/Portals/0//Articles/hoi-thao-cong-bo-ban-tin-cap-nhat-thi-truong-lao-dong-so-2.JPG

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh xã hội; Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổng cục Thống kê, ngày 1/7/2014 tại hội trường Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) tổ ...

Chi tiết

Tin ngành

24/04/2014

Cần cân nhắc khi tăng tuổi nghỉ hưu

/Portals/0//Articles/can-can-nhac-khi-tang-tuoi-nghi-huu.jpg

Thẩm tra dự án luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) của Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH hôm qua đều còn chần chừ trước đề xuất tăng tuổi hưu.

Chi tiết

02/02/2014

Ra đời hội đồng tiền lương: Cải cách để hội nhập

/Portals/0//Articles/ra-doi-hoi-dong-tien-luong-cai-cach-de-hoi-nhap.JPG

Năm 2013 là năm Bộ Luật Lao động bắt đầu có hiệu lực, đã có 13 Nghị định và 9 thông tư hướng dẫn được ban hành, đánh dấu nhiều sự thay đổi trong việc điều chỉnh quan hệ lao động ...

Chi tiết

26/12/2013

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội: Từ năm 2016, mỗi năm tăng thêm 4 tháng tuổi hưu

/Portals/0//Articles/du-thao-luat-bao-hiem-xa-hoi-tu-nam-2016-moi-nam-tang-them-4-thang-tuoi-huu.jpg

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) trình bày tại phiên họp Chính phủ hôm 25.12 đã đề cập 2 phương án liên quan đến việc tăng ...

Chi tiết